shopup.com

1606748

ดูบทความขายสินค้าไม่ติดฉลาก ระวังโดนจับ

ขายสินค้าไม่ติดฉลาก ระวังโดนจับ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับสัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มแม่ค้าเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งเข้าดำเนินการจับกุมแม่ค้าในตลาด ซึ่งแม่ค้าคนดังกล่าวจำหน่ายสินค้าประเภทชุดชั้นใน แต่ชุดชั้นในไม่มีฉลากสินค้า จึงเกิดการโต้เถียงและกระทบกระทั่งกันขึ้นระหว่างแม่ค้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม แม่ค้าในตลาดหลายคนจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ และนำไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างกว้างขวาง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจจับกุมแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าไม่มีฉลากได้หรือไม่

คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีกฎหมายกำหนดให้สินค้าบางประเภท เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องปิดฉลากและระบุรายละเอียดลงในฉลากให้ครบถ้วน หากผู้จำหน่ายสินค้าที่ควบคุมฉลาก ผู้ผลิต เพื่อขาย หรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อขาย ฝ่าฝืนจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

สาเหตุที่กฎหมายกำหนดให้สินค้าบางประเภทเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื่องจากกฎหมายมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลัก โดยผู้บริโภคควรที่จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า รวมถึงสามารถนำรายละเอียดที่ระบุไว้ในฉลากไปเปรียบเทียบกับสินค้ายี่ห้ออื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจะต้องมีรายละเอียดระบุตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541 (อ่านต่อ)

ขายสินค้าไม่ติดฉลากสินค้าระวังโดนจับ

https://www.thairath.co.th/content/1435616
Facebook: ทนายเจมส์ LK

28 มกราคม 2562

ผู้ชม 5332 ครั้ง